İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Genel

Altındağlı gençlere sınav öncesi motivasyon

Genel

Gölbaşı'ndaki Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı

Genel

Can dostlar için gezici klinik

Genel

Toplu ulaşım sürücülerine işaret dili eğitimi devam ediyor

Genel

Sıfır komisyonlu “lezzet ankara” uygulaması

Genel

Kartaltepe yeni yüzüyle piknikçileri bekliyor

Genel

BELMEK kursları yeniden açılıyor, kent gezileri başlıyor

Genel

Çankaya'ya 2 yeni kreş daha

Genel

Verimlilik ve teknolojinin öncüsü

Genel

Gölbaşılı vatandaşlara afet eğitimi verilecek

Genel

Sincan'daki Matematik Müzesi hizmete açıldı

Genel

Pursaklar'da ata tohumları toprakla buluştu

Genel

Genel Haberleri

“Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilsin”

Makbule AKGÜL AKKUŞ 21.11.2020 12:43
“Kovid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilsin”

Meslek örgütleri, Kovid-19 nedeniyle 165 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini 40 binden fazla sağlık çalışanın enfekte olduğunu ve sağlık çalışanlarının topluma göre 10 kat fazla hastalanma riski taşıdıklarını belirterek Kovid-19'un meslek hastalığı statüsüne alınması istedi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgının sağlık çalışanları için “meslek hastalığı” olarak kabul edilmesini isteyen sağlık meslek örgütleri ortak bildiri yayımladı. “Kovid-19 Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığıdır” başlığı taşıyan bildirinin altında Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık-İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji, Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’nin imzası yer aldı. Kovid-19’u salgınının ilk karşılayıcılarının sağlık çalışanları olduğuna vurgu yapılan bildiride, “Kovid19 salgınının başlangıcından bugüne (18 Kasım) 165 sağlık emekçisini kaybettik. Acımız sonsuzdur. Kovid-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından, sağlık çalışanları en riskli gruptur. Sağlık Bakanı tarafından 14 Ekim’de açıklanan verilere göre; Kovid19 hastası sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok uluslararası örgüt, Kovid-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde çağrıda bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da salgınının başlangıcında bu yönde değerlendirmeler yapılmış; sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin alınması için ülkelere uyarılarda bulunulmuştur” ifadeleri yer aldı.

130 ÜLKEDE MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLDİ

Kovid-19’un İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Kanada, ABD, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a yakın ülke tarafından sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Ne yazık ki Kovid-19 ülkemizde halen resmi olarak meslek hastalığı olarak kabul edilmemektedir. Yasalarımızda meslek hastalıklarının bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı’ndadır. Bu nedenle Kovid-19 doğrudan meslek hastalığı statüsüne alınmalı, Kovid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından her gün şeffaflıkla açıklanmalıdır. Bu kayıt ve bildirimin doğrudan SGK için bir ‘illiyet bağı’ delili oluşturduğu konusunda mevzuatımızda gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalıdır. Kovid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesinin önü açılmalıdır” denildi.

Kovid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılmasına yönelik yasa taslağı önerisinde bulunan sağlık meslek örgütleri, “Kovid-19 Sağlık Çalışanları Meslek Hastalığı Yasası” ismini verdikleri tasarıda olması gereken maddeleri şöyle sıraladı:

• Sağlık hizmeti verilen kamu ve özel işyerlerinde çalışan personelin tamamının işyeri esasına göre sağlık çalışanı sayılması ve buna göre iş kazası ve meslek hastalığından yararlandırılması,

 • Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) kayıtlarında bulunan ‘sağlık çalışanı’ ibaresi altında tüm Kovid-19 olası ve kesin olgularının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,

• Bu sistemde kayıtlı olan, Kovid-19 olası ve kesin olguların ‘illiyet bağı’ olarak kabul edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası (İKMHS) Daire Başkanlığına gönderilmesi,

• Kovid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik fonksiyonel hasar oluşmuş olanların maluliyet yönünden ‘Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın’ SGK tarafından yetkilendirilmiş ilgili kurullarınca değerlendirilmesi,

• SGK’nin yetkili bu kurulları tarafından yapılan bu değerlendirmeler sonucu belirlenen Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı (MKGAO) yüzdesine göre yasal gerekliliklerin özlük haklarına yansıtılması,

• Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiş olanların birincil (ikincil) derece yakınlarına da meslek hakları yasal getirisinden yararlanmalarının sağlanması,

• Yukarıdaki son 2 maddede (4 ve 5. madde) sayılan durumlarla ilgili hak sahiplerinin tazminat amaçlı yasal mahkeme süreçlerinin saklı olduğunun bu yasal düzenlemenin gereklerinden biri olduğunun kabul edilmesi,

• Kovid-19 tanılı sağlık çalışanlarından, 4a maddesi dışında istihdam edilen sağlık çalışanlarının da çalıştıkları kurumlardan oluşturulacak bir kaynak ile İKMHS sistemine dahil edilerek yukardaki maddelerdeki haklardan yararlanmalarının sağlanması. Öte yandan, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen de, sağlık çalışanlarının bu dönemde büyük desteğe ihtiyacı varken Kovid-19 pandemisi sorunlarının gün geçtikçe arttığını ancak çözüm üretilmediğini söyledi. Sezen, okullar ve kreşlerin kapalı olması nedeniyle esnek çalışma hakkı olmayan sağlık çalışanlarının zor durumda olduğunu belirtti.