İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Genel

Can dostlarımızı aç bırakmıyoruz

Genel

Sokak hayvanlarına dört mevsim destek

Spor

"Artık herkes biliyor, şampiyonlar Mamak‘tan çıkıyor"

Genel

Kar Altındağ'a çok yakıştı

Genel

Çankaya şiddete karşı kadınların yanında

Genel

Kar altındaki Altınköy'de, kızıl geyik ve ceylanlar yoğun ilgi gördü

Genel

Sevimli dostlarımız İzlanda kışında da unutulmadı

Kültür-Sanat

Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

Kültür-Sanat

Karne sevinci next level avm'de yaşandı

Kültür-Sanat

Minik Katip Çelebiler bu okulda yetişiyor

Kültür-Sanat

Altındağ'a yeni bir sanat galerisi

Çevre

Kahramankazan'da İzlanda kışı seferberliği

Ekonomi

Ekonomi Haberleri

Genç Memur-Sen: Her 4 gençten biri işsiz

Tolga ALCA 14.01.2022 10:11
Genç Memur-Sen: Her 4 gençten biri işsiz

Genç Memur-Sen tarafından açıklanan “Genç İstihdamı Raporu”na göre Türkiye’de her dört gençten birinin günümüzde işsiz olduğu, Türkiye’de en yüksek genç işsizliği oranı yükseköğretim mezunları arasında yer aldığı ve gençlerin girişimcilik konusunda istekli olduğunu ancak ülkemiz girişimcilik ekosisteminin gençlerin bu isteklerini karşılamada yetersiz kaldığı belirlendi.

Genç Memur-Sen tarafından AR-GE Başkanlığı koordinasyonunda kapsamlı bir “Genç İstihdamı Raporu” hazırlandı. Yakın dönem işgücü piyasasının mevcut durumu, düzenleyici aktörleri ve konuya ilişkin politika dokümanları incelenerek işgücü piyasasını arz ve talep yönüyle ele alındı. Var olan problemlere farklı bir bakış açısı kazandırmak gayesiyle ortaya konulan bu çalışmada istihdam yaratan ekonomik yapı ve işgücü üreten eğitim alanı arasındaki uyumsuzluklara ve ortaya çıkardığı tehditlere de dikkat çekilmeye çalışılırken bu iki alanı düzenlemekle sorumlu politika yapıcıların temel dokümanları üzerinden eleştiri ve öneriler oluşturuldu. Yapılan çalışmada akademik bakış açısı ve kamu yaklaşımı sentezlenerek gençlerin beklentileri, endişe ve umutları dikkate alınarak işgücü piyasasının uzun yıllardır süregelen yapısal problemlerine yönelik özgün ve etkili politika alanları belirlenmeye, çözüm önerileri getirilmeye çalışıldı. Bunların yanı sıra gençlerin işgücü piyasasından beklentilerinin de bir anket çalışmasıyla değerlendirildiği raporda gençlerin bakış açıları ve istekleri kamuoyuyla paylaşıldı.

“OKULLAR İSTENİLEN BECERİLERİ SAĞLAYAMIYOR”

Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mustafa Başkara, raporda öne çıkan başlıkları ve çözüm önerilerini şöyle açıkladı: “Türkiye’de her dört gençten biri günümüzde işsiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de en yüksek genç işsizliği oranı yükseköğretim mezunları arasındadır. Gençlerin kayıtlı istihdam sayılarının artmaması, gençlerin işgücü piyasasındaki en kırılgan gruplardan biri olduğunu gösteren önemli bir göstergedir. Gençlerin girişimcilik konusunda istekli olduğunu ancak ülkemiz girişimcilik ekosisteminin gençlerin bu isteklerini karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Yükseköğretim mezunlarının her geçen gün arttığı ülkemizde gençlerin birçoğunun nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edilmesinin, ülkemiz işgücü piyasasında ciddi bir beceri uyumsuzluğu probleminin bulunduğunu göstermektedir. Sigorta prim teşviklerin temel amacı istihdam paketleri adı altında açıklandığı gibi istihdamın artırılması ise, yatırım teşviklerinin istihdama etkisinin daha doğrudan olduğunu görmek gerekir. İşverenler prim teşviki almak için fazla istihdamla çalışma maliyet ve sorumluluğuna girmediği gibi; prim teşvikinden faydalanamadığı için ihtiyacı olan işgücünden de vazgeçmemektedir. Piyasanın açık işlerde herhangi bir eğitim düzeyinde işçi aramazken, işçilerde teknik bilgi ve tecrübe araması okulların istenilen becerileri sağlamadığını veya aranılan teknik bilginin daha çok tecrübe olarak ortaya çıktığı olarak yorumlanabilir. Yeteri kadar meslek lisesi mezununun işgücü piyasasına girdiği görülmektedir. Türkiye ekonomisin kendine özgü yapısının, ağırlıklı olarak düşük nitelikli işlerin yaratılmasına neden olduğu görülmektedir.

“İŞ AÇIKLARI MÜLTECİLER VASITASI İLE KARŞILANIYOR”

Mesleki eğitim mezunlarının kendi alanlarında çalıştıklarında aldıkları ücretle alan dışı çalıştıklarında aldıkları ücrette önemli bir fark olmadığı bu sebeple mezunların kendi tercihleriyle alan dışı işlere yöneldikleri gözlemlenmektedir. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından paylaşılan UNİ-VERİ platformu; ülkemizde yükseköğretim mezunları arasında ciddi bir kesimin niteliğinin altında işlerde istihdam edildiğini göstermektedir. Ülkemizde yükseköğretim mezunlarının genel itibariyle yarıdan fazlası için başlangıç ücreti asgari ücret olarak gözükmektedir. İşgücü piyasasında niteliğinin altında işleri seçmek zorunda kalan gençler iş tatmini ve verimliliğinden uzak bir çalışma hayatı sürdürürken işverenlerin de eğitim sisteminin kazandırdığı yetkinliklerden memnuniyetsizlikleri devam etmektedir. Gençler, mesai kavramı olmayan ve çalışma saatlerini kendilerinin belirlediği yeni mesleklere yönelmektedir. Z kuşağı olarak nitelenen gençlerimizin çoğunun sanayi ve atölye üretimi işlerinde çalışmak istememesi bu alanlarda ciddi iş açıkları ortaya çıkarmaktadır. İş açıkları mülteciler vasıtası ile karşılanmaktadırlar. Oto sanayi sitelerinde çalışan çırakların hatırı sayılır bir bölümü ile tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmaların çoğu Suriyeli ve Afgan göçmenler tarafından karşılanmaktadır. Mevsimlik tarım işlerindeki göçmen varlığında da oransal olarak ciddi bir artışın olduğu gözlemlenmektedir.

“POLİTİKALAR BEKLENTİLERLE GÖRE HAZIRLANMALIDIR”

İşgücü piyasasını nitelikli istihdam üreten, kurumsal, uluslararası piyasada rekabet edebilecek bir yapıya kavuşturma çabalarına ağırlık verilmelidir. Politika üretim süreçlerinde çoklu yapı gözden geçirilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının etkinliği ve Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının işlevselliği artırılmalıdır. Büyüme ve ekonomi odaklı politikalar hazırlanırken istihdam ve işgücü piyasası göz önünde bulundurulmalıdır. Üst politika belgeleri işgücünün arz tarafına ekonomik olarak yol haritası çizmeli kısa-orta ve uzun vadeli istihdam politikaları somut tahminler ve beklentilerle şekillenen bu yol haritasına göre hazırlanmalıdır. Politika belgelerinin karar alıcılar ve uygulayıcılar üzerindeki yaptırımı güçlendirilmeli, belgelerin hazırlık aşamasında tespit edilen yapısal problemlerin çözümü için çözüm odaklı tedbirlerin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Politika belgeleri hazırlanırken belgenin hedef grubunun beklentileri ve bakış açısı göz önünde bulundurulmalıdır. Yükseköğretim politikasının maliyetleri gözden geçirilerek, işgücü piyasasının durumuyla birlikte planlanması gerekmektedir.”