İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Genel

Altındağlı gençlere sınav öncesi motivasyon

Genel

Gölbaşı'ndaki Köylü Pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı

Genel

Can dostlar için gezici klinik

Genel

Toplu ulaşım sürücülerine işaret dili eğitimi devam ediyor

Genel

Sıfır komisyonlu “lezzet ankara” uygulaması

Genel

Kartaltepe yeni yüzüyle piknikçileri bekliyor

Genel

BELMEK kursları yeniden açılıyor, kent gezileri başlıyor

Genel

Çankaya'ya 2 yeni kreş daha

Genel

Verimlilik ve teknolojinin öncüsü

Genel

Gölbaşılı vatandaşlara afet eğitimi verilecek

Genel

Sincan'daki Matematik Müzesi hizmete açıldı

Genel

Pursaklar'da ata tohumları toprakla buluştu

Eğitim

Eğitim Haberleri

Eğitim-Sen “uzaktan eğitime yakından bakıyor”

Zehra ŞAHİNDOKUYUCU 10.06.2021 10:08
Eğitim-Sen “uzaktan eğitime yakından bakıyor”

Eğitim-Sen, “Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlığı ile öğretmenlerin uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair görüşlerini almak üzere dijital kanalla veri topladı. Sendika tarafından yapılan anket değerlendirmesinde, “Pandeminin ilk aylarında sağlık hizmetlerinin ve yaşamın sürdürülmesine katkıda bulunan temel üretim hizmetlerinin öncelenmesi anlaşılabilir bir durum iken pandeminin ilk altı ayından sonra geçen zaman diliminde en geride bırakılan kamusal hizmet alanlarından birisi eğitim oldu.” denildi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EğitimSen), “Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor” başlığı ile dijital ortamda anket yaparak lise öğretmenlerinin görüşlerini aldı. Yapılan anket sonuçlarına göre yapılan değerlendirmede, şu görüşler yer aldı: “Sendika araştırmasının sonuçlarına göre, Mayıs 2021’in ilk haftasında sendikamız şube ve temsilciliklerine ulaştırıldı. Salgında yüz yüze iletişimin olmaması nedeniyle bilgi toplama aracı web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıldı. Bilgi toplama sürecine 3743 öğretmen gönüllülük temelinde katıldı. Türkiye’de Kovid-19 pandemisinin resmi olarak ilk kez tanımlanmasının üzerinden bir yıl iki ay (Mart 2020-Mayıs 2021) geçti. Pandemi ile geçen üç okul dönemi tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz zaman dilimi içinde pandemi koşulları toplumsal yaşamın bütün alanlarını etkisi altına aldı. Siyasal iktidarın emekçiler ve ezilenlerden yana, (yüz yüze eğitimi sürdürmekten yana) önlemler almaması nedeniyle toplum sağlığı başta olmak üzere pek çok alanda kalıcı tahribatlar oluştu.” Açıklamada pandeminin ilk aylarına değinilerek, şu ifadelere yer verildi: “Pandeminin ilk aylarında sağlık hizmetlerinin ve yaşamın sürdürülmesine katkıda bulunan temel üretim hizmetlerinin öncelenmesi anlaşılabilir bir durum iken pandeminin ilk altı ayından sonra geçen zaman diliminde en geride bırakılan kamusal hizmet alanlarından birisi eğitim oldu. Sendikamız ‘Eğitim Sen Uzaktan Eğitime Yakından Bakıyor’ başlığı ile oluşturduğu soru formu yoluyla eğitimin en etkin bileşenlerinden birisi olan öğretmenlerin uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dair görüşlerini almak üzere dijital kanalla veri topladı. Geliştirilen bilgi toplama aracı, Mayıs 2021’in ilk haftasında sendikamız şube ve temsilciliklerine ulaştırıldı. Salgında yüz yüze iletişimin olmaması nedeniyle bilgi toplama aracı web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızda paylaşıldı. Bilgi toplama sürecine 3 bin 743 öğretmen gönüllülük temelinde katıldı.”

1438 LİSE ÖĞRETMENİ KATILDI

Açıklamada, “Sendikamız araştırmanın ilk sonuçlarını eğitim kademelerine göre incelemiş ve bu hafta lise öğretmenlerinin görüşlerine ilişkin verinin dağılımını ortaya koymuştur. Bilgi toplama aracını dolduranların 1438’i lise öğretmenidir. Lise öğretmenlerinin yanıtları bu kademedeki öğretmenlerin ve öğrencilerin uzaktan eğitim ve çevrimiçi derslerde karşılaştığı özgül sorunları ortaya koymaktadır. Bilgi toplama aracını en yüksek oranda dolduran grup lise öğretmenleri olmuştur . Bölgelere göre lise öğretmenleri arasında anketin en çok yanıtlandığı bölgeler sırasıyla Marmara Bölgesi (353), Akdeniz Bölgesi (238) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden (235) olmuştur. Ankete katılan lise öğretmenlerinin yüzde 61’i erkek, yüzde 39’u ise kadındır. Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında, öğretmenlerin en büyük oranı 36-55 yaş grubundandır.” Açıklamada, lise öğretmenlerinin günde ortalama kaç saat ders verdiklerine ilişkin dağılımlarına ilişkin şunlar kaydedildi: “Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin ortaya koyduğu emeği gözlemlemek ve bu emeğin öğrencilerdeki izdüşümünü ortaya koymak gerekmektedir. Lise öğretmenlerinin yüzde 51’i (728) günde ortalama “5-6 saat çevrimiçi derslere katılmaktadır.” Dersleri ortalama “3-4” saat süren öğretmenlerin oranı yüzde 25’tir (361). Günde ortalama “7-8” saat ve daha fazla” ders veren öğretmenlerin oranı yüzde 17’dir (248). Ortalama ders saatlerinin günlere göre değişebileceği düşünüldüğünde haftada ortalama 21-30 saat ders veren öğretmenlerin oranı yüzde 58’dir. 31 saat ve daha fazla ders veren öğretmenlerin oranı çok düşüktür. Araştırmanın bulgularına göre lise öğretmenlerinin önemli bir oranının günde 5-6 saat ders veriyor oluşları, derse hazırlık ve ödev-proje benzeri çalışmaları izleme, öğrenci ve veli grupları ile görüşmelerle birlikte düşünüldüğünde günün önemli bir kısmını eğitim etkinliği içinde geçirdiklerini ortaya koymaktadır. Uzaktan eğitimde, ebeveynlerin evde uzaktan eğitimle bizzat karşı karşıya kalmaları nedeniyle veliler öğretmen emeğinin değerini gözlemlemişlerdir.”

Liselerde öğrencilerin çevrimiçi derslere katılım oranına yer verilen açıklamada şu ifadelerde bulunuldu: “Uzaktan eğitimde en çok merak edilen konulardan birisi öğrencilerin çevrimiçi dersleri takip oranlarıdır, yani derse devamlarıdır. Lise öğretmenlerine göre öğrencilerin uzaktan eğitime ortalama katılım oranı oldukça düşüktür. Öğretim düzeyleri arasında en düşük çevrimiçi ders izleme oranı lise öğrencilerinde görülmektedir. Öğretmenlerin yüzde 70’inin görüşlerine göre (bin 9) öğrencilerin en çok yüzde 20’si çevrimiçi derslere katılmaktadır. Yani öğretmenlerin oldukça büyük bir kısmına göre öğrencilerin çevrim içi derslere katılımı, sınıf listesinin yüzde 20’sinin altında kalmıştır. Bu çok çarpıcı bir orandır. Derslere öğrencilerin 21 ile yüzde 40’ı arasında katıldığını ifade eden lise öğretmenlerinin oranı yüzde 18’dir. Lise öğrencilerinin yüzde 41’den daha fazlasının derslere katıldığını belirten öğretmenlerin oranı sadece yüzde 12’dir. Çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi, liselerde kısmen düzenli bir uzaktan eğitim aldığını ifade eden öğrencilerin oranının sadece yüzde 12 olmasıdır. Bu bulgulara göre “uzaktan eğitim” liselerde neredeyse yoktur. Öğrencilerin EBA canlı derslerine katılımı bu denli düşükse öğrencilerin hangi diğer araçlarla eğitim aldıklarını sorgulamak gerekmektedir. Kendi kendine öğrenme, yakın çevresinin desteği ile eğitim, özel dersler, dershane vb. kurumların desteği söz konusu olabilir.” Açıklamada, “Öğrencilerin örgün eğitimden kopması durumu da güçlü bir olasılıktır. Bu durumda lise öğrencilerinin düşük ücretlerle çalıştırılması, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet rollerine yönelimi, kitle iletişim araçları ve sosyal medyada gezinti, dini vakıf ve derneklerin veya diğer kurumların etkinliklerine katılımı vb. seçenekler düşünülebilir.” denildi.

ONLİNE DERS SORUNLARI

Açıklamada, online ders sorunlarının sorulduğu anket sonuçları şöyle açıklandı: “Yukarıda ifade edilen sorunları belirlemek ve sorunların öğretmenlerin güdülenme düzeylerine etkisini ortaya koymak amacıyla öğretmenlere çevrimiçi derslerde yaşadığı en temel sorunun ne olduğu sorusu yönetilmiştir. Önceki kademelerde olduğu gibi lise öğretmenleri de iki seçenekte yoğunlaşmışlardır. İki seçenek de öğretmenlerin öğrenci ile ilişkisindeki azalma / daralma ile ilişkilidir. Öğretmenler yüzde 46’sı (653) öğrencilerin derslere katılım düzeyinin düşük olmasının ortaya çıkardığı moral bozukluğunu ifade etmektedirler. Öğretmenlerin yüzde 45’i (655) öğrencilerini göremeden ve etkili iletişim kuramadan ders yaptığını ve bunun gönül gücünü düşürdüğünü (moralini) ifade etmektedir. Bu iki seçeneği işaretleyenlerin oranı toplamda yüzde 91’e karşılık gelmektedir. Önceki sorularla da bağlantılı olarak bin 437 öğretmenden bin 308’i katılım ve etkileşimin olmaması sorununu ortaya koymuş ve bu sorunun öğretmenlik mesleğine olan yansımasını öğretme heyecanı ve sevincinin azalması olarak ifade etmiştir. Lise öğretmenlerinin pandemide uzaktan eğitimin en derin ekonomik etkisine ilişkin olarak yüzde 59’u (852) diğer seçeneklere oranla seçenekler arasında sıralanan “yukarıdakilerin hepsi” seçeneğini işaretlemişlerdir. Lise öğretmenlerinin yüzde 27’si (383) fiyat artışları nedeniyle maaşının reel olarak çok düştüğünü ifade etmiştir. Öğretmenlerin yüzde 14’ü bilgisayar, tablet satın alarak bir öğretme maliyetine katlanmıştır. Diğer öğretmenler elektrik harcamalarındaki artışı ve pahalı internet paketleri kullanmak gibi maliyetleri de ifade etmişlerdir. Lise öğretmenlerine yöneltilen sorulardan birisi çevrim içi derslerde öğrencilerin karşı karşıya kaldığı sorunların ne olduğudur. Öğretmenler önceki soruların yanıtları ile tutarlı olarak iki seçenek üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu iki sorun da öğrencilerin dersleri neden düşük düzeyde izlediğini ortaya koymaktadır.” Eğitim Sen anket sonuçlarına ilişkin şu sonuca vardığını açıkladı: “Sendikamıza göre, eğitim, salgın gibi olağanüstü durumlarda “acil uzaktan eğitim” olarak alt yapısı oluşturulmak suretiyle geçici bir erişim kanalı ile yürütülebilir; ancak asıl olan yüz yüze eğitimdir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe olanakları yüz yüze eğitimin koşullarını oluşturmak üzere ivedi biçimde harekete geçirilmelidir. Derslik yapımı ve yeni öğretmen alımları yapılarak en kısa zamanda yüz yüze eğitime geçilmelidir. Yönetilemeyen pandemi koşulları nedeniyle dijital eşitsizlikler bir an evvel giderilerek uzaktan eğitim yapılmalıdır. Pandemide vaka sayılarına göre yüz yüze ve uzaktan eğitim için temel önlemler alınarak uzaktan ve yüz yüze eğitimin harmanlandığı bir model uygulanmalıdır.”