YAZARLAR

Tüm Yazıları Çağatay GÜLER

Çevre Sağlığı-3

08.03.2019 08:38

Hava kirliliğine karşı ilk yasa 1273 yılında İngiltere'de çıkartıldı.1306 yılında bir kişininkömür yaktığı için Londra’daidam edildiği belirtilmektedir.1388 yılında İngiliz Parlamentosu hendek ve akarsulara çöp dökülmesini yasaklayan bir karar aldı.

Paris 'te basit çukurlarda biriktirilen atık suların zaman zaman bahçelere ya da sokaklara döküldüğü bilinmektedir. Atıklarınpencerelerden sokaklara döküldüğü bilinmektedir.

İngiltere’deki bu yasalara rağmen tüm ortaçağ boyunca çöplerin pencereden sokaklara dökülmesine devam edildi.

Lazımlıklar ilk olarak ilk olarak 17’nci yüzyılda tuvalet ihtiyacını gidermek üzere kullanılmayabaşlanmıştır. Lazımlıklar kovalı tuvalet tiplerinin öncüsü olarak alınabilir.Dünyanın en tehlikeli tuvalet tipidir.

Başlangıçta kentlerde hayvancılık ve gıda depolarının varlığına bağlı olarak ortaya çıkan kemirici çoğalması önemli hastalık salgınlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. O zaman kullanılan bina teknolojisi ve besin kaynaklarına kolayca ulaşabilmeleri buna olanak sağlamıştır.

Sanayi devrimi ile birlikte belirli bölgelerde yoğunlaşan sanayi tesisleri önemli sağlık sorunlarına yol açmaya başlamıştır. Sınırlı bölgelerde yoğunlaşan sanayi tesislerinin yarattığı çevre kirliliği etkilerinin ortadan kaldırılması mümkün değildi. Klorür, amonyak, karbondioksit ve metan gibi kirleticiler önemli solunum yolu hastalıklarına yol açıyordu.

Musevilik ve Müslümanlık bedensel temizlik kurallarına ağırlık vermektedir. Müslümanlıkta bu kurallar en üst düzeye ulaşmıştır. Abdest ve gusül geleneği, temizlikle ilgili kurallar altyapının da gelişmesinde önemli etken olmuştur. Evlerde yıkanma yerleri, çağ ayakları, atık suyun uzaklaşmasını sağlayan kanalcıklar bu açıdan sık görülen örneklerdi. Birçok camide çeşme, tuvalet ve kanalizasyon altyapısı birlikte bulunurdu, evlere en azından mahallelere su bağlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılırdı.

19’uncu yüzyılda ortalarında İngiltere'de kentleşme bölgelerinde su kaynaklarının büyük oranda kirlenmeye başladığı görülmektedir. Thames nehri çevresinde yaşanılmasını olanaksız kılacak derecede kirletilmiştir.

15 Ekim 1810 yılında Fransa’da çıkartılan bir yasa çevre kirliliği ile ilgili önemli yasaklar getirdi.1821 yılında İngiltere’de buhar makinelerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini önlemeye yönelik düzenlemeler getiren bir yasa kabul edildi. Yine aynı ülkede 1857 yılında hava kirliliğini önlemeye yönelik bir yasa çıkarıldı. 1891 yılında ABD’nin Chicago kentindeki hava kirliliğini önlemeye yönelik olarak benzer bir yasa çıkartıldı.

1830 yılının Aralık ayında Belçika’nın Meuse ırmağı bölgesinde 4 gün süren sis 60 kişinin ölümüne ve yüzlerce insanın hastalanmasına neden oldu.

II. Dünya Savaşı ne yazık ki sanayinin gelişiminde en önemli itici güçlerden biri olmuştur. Ancakbu sanayileşme önemli çevre sağlığı sorunlarına yol açmıştır.

Haberler

Politika

"Martın sonu bahar, Yenimahalle iyi olacak, Ankara iyi olacak"

Politika

Kılıçdaroğlu: Millet seçimden yoruldu

Genel

Emniyet 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alacak 

Politika

CHP "PKK ile iş birliği" iddialarını yargıya taşıyor

Spor

Gençlerbirliği Milli arada çalışmalarını sürdürdü

Politika

Kılıçdaroğlu: "Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olacak"

Politika

Seçim için son haftaya girildi

Politika

“Aydınlarımız özgür kalmalı”

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul projelerini açıkladı

Politika

Devlet Bahçeli: İstanbul'da PKK'ya geçit, FETÖ'ye müsamaha yoktur

Politika

"Bay Kemal olmak için tapusuz vatandaşa tapu vermek lazım"

Spor

Türkiye 568. maçına çıkıyor